RATSAKOOLIALANE TEGEVUS

 

ÜLDISELT:

Sassi Talu  on regulaarselt  korraldanud ratsutamistunde juba aastast 1998.

Talul on olnud väga head võimalused ammutada kogemusi ja teadmisi Rootsis tegutsevatelt ratsakoolidelt ja toimib seetõttu heade Rootsi ratsatavade järgselt.  

Kõige esimeseks eesmärgiks ei ole kiire areng. Treeningud toimuvad vastavalt ratsaniku, hobuse ja treeneri võimetele selleks, et esmalt oleks ratsutamine õpilasele võimalikult turvaline.

Usume, et "arukalt ja targalt vundamenti ehitades kerkib tugev ja terve  maja. "

KELLELE :

Sassi Talu on heaks valikuks  kõigile neile , kes soovivad  õppida  ratsutama ja  kes peavad   turvalisust  ning omandatu  kindlat kinnistumist   tähtsamaks  kiirele riskiderohkemale arengule. Sassi Talus kiirkäigus võistlussportlaseid ei toodeta . Esmalt õpetatakse hobuste eest  hästi hoolitsema ja neid armastama . Siia on teretulnud   nii sportlikud ja ka vähemsportlikud  hobuhuvilised.

 TREENINGUD:

Sassi Talus peetakse  esmatähtsaks  ratsastustööd  hea istaku ja  õigete   juhtimisvõtete  saavutamiseks.

Meie  ratsainstruktorid korraldavad  kuni kergema L klassi koolisõidutreeninguid, sinnajuurde   hüppetreeninguid algtasemest kuni  ca 100- 110 cm  ja ka maastikusõidutreeninguid. Treeningruppidesse ei planeerita rohkem kui 6 osalejat.

 Veelgi parema  taseme saavutamiseks  korraldatakse lisaks ka treeninguid külalistreeneritega. Omi kogemusi ja näpunäiteid  on jaganud  Eesti tippsportlased- treenerid. Sellised treeningud on  üldjuhul  juba kogenud ratsanikele  .

Sassi Talu  on  osalnud  Eesti Ratsaspordi Liidu poolt  korraldatavas   koolisõidu kliiniku projektis , mis on  kindlasti  aidanud  jõuda paremale tasemele nii  personalil endal  kui ka õpilastel. 

Sassi Talu ratsakool on väike ja privaatne.  Kvantiteedist  tähtsam  on kvaliteet.   Treeninggrupid on väikesed   ja   osalejad  treeningrupis on  üldjuhul enam vähem sellisel tasemel, mis  võimaldaks  kõigil koos  edasi areneda.

Ratsainstruktoritel on kogemused töötamaks nii väikeste lastega kui ka eakate täiskasvanutega.

Kui ratsakooli  kuumaksulistes gruppides pole vabu kohti,  siis  võimaldame  osta üksikuid tunde, viie ja kümne ratsutamistunni pakette. Siis pole ka gruppide  täielik täitumine vajalik ja treeningaegu saab planeerida paindlikumalt. 

Teooria  ja  tallitööde praktika

Sassi talu  korraldab aegajalt  ratsalaagreid   ja  selle raames  toimuvad ka teooria tunnid ja  mõningane   tallitööde praktika. Samuti toimub võistluste raames  teoreetilisi loenguid  külaliskohtunikelt . Aegajalt  korraldatakse   talus  ka  koolitusi, kust  kõik  Sassi Talu  kliendid saavad osa  võtta.

 

TREENERID , INSTRUKTORID  :

Maarja Liisa Nõmm  

 

Gloria Vimber ( kutsumisel ) 

 

Krista Raidmets (  kutsumisel )

Treeneriabilised 

Sassi Talus on  toredad nooratsanikud , kes  aitavad  vajadusel  treenerit    tema juhiste järgi  algajamaid tallis  ja treeningutel , väikelaste  sõidutamisega  ja ka  ka üritustel  sõidutamisega .

 TREENINGTINGIMUSED:

Talus on olemas treeningväljak  õues. Plats koosneb kahest osast : liivaplatsist , kus saab harjutada  ratsastussõitu ja takistussõitu  ja  väikesest  puudesaluga maastikusõidu  alast , kus  saab mäest  üles- alla  sõite  harjutada ja  hüppeid  üle maastikutakistuste.  

Talus on olemas ka ratsamaneez 21x47 m  koos vajaliku platsivarustusega .  

Kogemustega ratsanikele   on   treeninguid võimalik  läbi viia ka  vabas looduses  ,kus  on võimalik   ratsutada   suurtel  põldudel, mööda ratsaradasid  metsadesse ja mere äärde .  Paigaldatud on ka mõned maastikutakistused . 

Soovi korral on talus olemas  ruumid pesemiseks  ja riiete vahetamiseks .

Neil , kes aitavad treeningust osalejaid  transpodiga , on võimalus treeningulisi oodates  aega veeta  meie  talurestoranis B.A. R. , kus on võimalik kohvi juua, televiisorit, videofilme   vaadata, raamatut lugeda jms .

Nõudlikematel  klientidel on võimalik  ette  tellida lisaks veel  sauna , toitlustamist , ööbimist  ja  kohapeale  kutsuda isegi  massööri.

HOBUSED JA PONID :

Hobuseid hoitakse hoole ja armastusega. Hobustega tegelemisel ja treeningute läbiviimisel on hobuse heaolu  nii personali  kui ka kliendi heaolust tähtsamal kohal. Sassi  Talu hobused on õnnelikud  ja naudivad oma elu maal suurtes mereäärsetes  karjakoplites  koos paljude teiste  hobustega.  Nende  maksimaalne töökoormus  isegi suvisel  tipphoojal onvaid  2 treeningtundi päevas ,üks treeningtund hommikul ja teine  õhtul.

Hobused on läbinud pikaajalise eeltöö. Noori ja vallatumaid hobuseid õpetavad  üldjuhul treenerid - ratsastajad mõned aastad ise ja sealt edasi saavad nendega sõita väga heade ratsakogemustega kliendid.

Kui hobuse koolitus on kinnistunud ja nad on turvalised nii treeningväljakutel kui ka maastikul, alles siis saavad nad  õpetada ja rõõmu pakkuda  ka meie väheste kogemustega ratsanikele . Selleks , et hobuseid  heas korras hoida , sõidavad treenerid - ratsastajad isegi veel  siis  nendega ise e. " remondivad " neid aegajalt. Mitte kunagi  ei anta kliendile ratsutamiseks  väljaõpetamata  hobust, kes võiks neile teadlikult ohtlik  olla. 

"Hobuste park" Sassi Talus on valitud ja soetamisel ei ole lähtutud  odavast hinnast. Sassi talu hobused peavad olema ilusad, terved sõbralikud  ja heade sportlike võimetega laste- ja harrastusspordi tasemel.

VÕISTLUSED  JA MUUD ÜRITUSED :

Oma kohapealse ratsaspordiklubi ja Sassi Talu  eestvedamisel   viiakse  juba mitmendat  aastat läbi  kohapeal võistlussrarjad  "Audruranna  väike karikas koolisõidus "  ja " Audruranna  väike  karikas  taksitussõidus " , mis koosnevad kolmest etapist ajavahemikus   november- juuni .   Lisaks korraldatakse  vahel  vahelduseks mõni   treeningvõistlus  ja  showüritus .  Eriti  oodatud üritus on  jõulushow.   Ratsalaager on samuti meeldivaks ajatäiteks koolivaheajal.

VÕISTLUSED VÄLJASPOOL KODUTALLI:

Kui ratsanikel oskuseid piisavalt, võimaldame  võistlema  minna  Sassi Talu  hobustega ka  võistlustele  väljaspool  kodutalli .Kuna  Sassi  Talu tegevus  on  eelkõige ratsakoolialane  , siis   tuleb kindlasti arvestada sellega , et  võistelda Sassi Talu hobustega  saab  vaid siis, kui kodus hobuseid  ratsakooli - ja turismialaseks tööks on piisavalt .

Välivõistluste korral tuleb arvestada  ka  lisakuludega: hobuserent, treeneri päevatasu ,transpordikulud , stardimaksud. Võistlussport lapsele  pole ka mõeladv ilma vanemate ajalise abi ja toeta  , sest ka transpordi korraldamine , transpordivahend  ja hobuse  hooldamine  võistlustel on võistleja endapoolne.  

RATSAKOOLIALASE TEGEVUSE KESTVUS :

Sassi Talu ratsakool tegutseb  üldjuhul  septembrist juunini.

¤ Suvel, turismi kõrghooajal, töötab talu kui puhke ja - treeningkeskus, pakkudes  hobufännidele nädalaseid puhkepakette. Siis toimivad ratsutamine- majutus- toitlustus   üheskoos  selleks , et  talvel oleks hobustel rikkalik leivakott.

¤Ka muudel aegadel peaks Sassi Talu  ratsakoolis osaleja arvestama sellega, et aegajalt võivad treeningajad olla muudetud, kui seda nõuab turismialane tegevus või see on vajalik ürituste korraldamiseks  Sassi Talu territooriumil , või seda  nõuab ilmastik jms . 

 TÄHTIS LISAINFO:

¤ Ratsutamine , vaatamata sellele, et püüame   treeninguid läbi  viia   turvaliselt ,  on seotud  riskiga  ja treeningutes osalemisne pole  täielikult ohutu. Sassi Talu   ei vastuta võimalike õnnetusjuhtumite  ega klientide  isiklike varade eest . Väga soovitame  omada kindlustuslepinguid .

¤ Hobustega tegelemiseks   on vajalik  teetanuse vastu  vaktsineerimine .

 ¤ Sassi Talu ratsakool ei ole veel tunnustatud koolitusettevõte. Vastuseks   paljudele peredele, kes tunnevad huvi, kas kulutusi saab tulumaksu deklaratsioonis kajastada, siis seda veel kahjuks teha ei saa. Sassi  Talu ratsakool tegutseb kui huvialaring.